Webinar Didam-arrest VI: de touwtjes strakker aangetrokken

13-02-2023

La Gro Geelkerken Advocaten organiseert een zesde webinar over het Didam-arrest op maandag 13 februari 2023 van 16:00 uur tot 17:00 uur.

Ruim een jaar na de spraakmakende uitspraak van de Hoge Raad beginnen de gevolgen van het arrest langzaam vorm te krijgen. Lagere rechters hebben het Didam-arrest inmiddels veelvuldig toegepast op verschillende casussen. Veel van de in 2022 verschenen rechterlijke uitspraken leken erop te duiden dat de Didam-leer in de praktijk mogelijk minder strikt wordt toegepast dan eerder werd verwacht. In de afgelopen paar maanden zijn echter verschillende uitspraken verschenen waarin het Didam-arrest mogelijk juist strenger wordt toegepast dan in de uitspraken daarvoor. Kan worden gesproken van een gewijzigde koers in de rechtspraak? Wat betekent dit voor uw praktijk? En hoe moet u hiermee omgaan bij het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten?