Serious game: Spelen met transformatieopgaven

25-03-2022

Met de serious game Transform leert u vanuit verschillende rollen te onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen. De spelers verplaatsen zich in bewoners, de gemeente of de projectontwikkelaar. 

U probeert samen vanuit de verschillende belangen tot één oplossing voor de wijk komen. En dat betekent samen in gesprek gaan. De gesprekken leiden uiteindelijk tot een invulling van de wijk.