Sessie innovatiegeld verkeersveiligheid

18-02-2021

Van de 500 miljoen euro (cofinanciering) die gereserveerd zijn door het rijk voor de Investeringsimpuls verkeersveiligheid, is 50 miljoen euro bestemd voor innovatie op het gebied van verkeersveiligheid. Het Ministerie van IenW organiseert een online bijeenkomst over de besteding van deze 50 miljoen euro innovatiegeld voor verkeersveiligheid en u kunt zich hiervoor inschrijven.