Debat renovatie van de volkshuisvesting

28-10-2020

Op 28 oktober 2020 organiseerde Platform31 een online debat over de uitkomsten van het onderzoek: Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst! Uit dit onderzoek komt naar voren dat het sociaal wonen er slecht voor staat en dat het niet goed gaat met de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad.