Stadsnatuur als rechtspersoon

30-03-2022

Wanneer we echt willen bijdragen aan een gezonde, duurzame en groene toekomst moeten we meer praten ‘met’ alle betrokken partijen in plaats van ‘over’. We praten met bewoners van een buurt over gebiedsontwikkeling, met jongeren over het onderwijs en met boeren over landbouw. Maar hoe praat je met de natuur? Hoe zorgen we er als burgers, ondernemers en beleidsmakers voor dat natuur een prominente plek krijgt in besluitvorming?

In deze nieuwe programmareeks ‘The Voice of Urban Nature’  van Pakhuis de Zwijger wordt gezocht naar manieren om samen mét de natuur te bouwen en de stad te zien als natuurgebied. Dit is het thema van de gezamenlijke inzending van de gemeenten Almere en Amsterdam voor Floriade Expo 2022. In dit zesde programma staan de rechten van de natuur centraal. 

De Floriade Expo 2022 zal ook de congreslocatie zijn van ons Voorjaarscongres op woensdag 22 juni 2022. Klik hier om u zich hiervoor aan te melden.