Netcongestie bij stedelijke transformaties

12-09-2023

De woningbouw staat onder druk door het gebrek aan netcapaciteit. Op diverse plekken in het land loopt de ontwikkeling van nieuwe wijken vertraging op omdat woningen, scholen, supermarkten en andere voorzieningen de komende jaren niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De vraag naar transport van elektriciteit is groter dan de transportcapaciteit van het net. In Noord-Holland Noord speelt dit vraagstuk op dit moment. De verwachting is dat dit op korte en middellange termijn in veel meer regio’s gaat spelen.

Tijdens het webinar wordt ingegaan in op de impact van netcongestie op gebiedsontwikkeling en de woningbouwopgave. Wat zijn mogelijk problemen? Er zal een duiding worden gegeven van de rechten die bestaan voor aansluiting van woningbouw op het elektriciteitsnet en er zal worden ingegaan op oplossingen voor de korte en de lange termijn. Met wie moet je samenwerken om tot oplossingen te komen? Wat kunnen regio’s waar de situatie (nog) niet zo nijpend is leren van casuïstiek uit Noord-Holland-Noord? En kan de energietransitie mogelijk bijdragen aan een oplossing?