Volkshuisvestingsfonds: technische briefing beoordelingssystematiek Volkshuisvestingsfonds en aanvraagdocumenten

22-03-2021

Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit.

Er worden online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd op:

Maandag 22 maart 2021 van 11.00 – 12.00 uur: technische briefing beoordelingssystematiek Volkshuisvestingsfonds
Maandag 22 maart 2021 van 14.00 – 15.00 uur: technische briefing aanvraagdocumenten Volkshuisvestingsfonds
Donderdag 25 maart 2021 van 14.00 – 15.30 uur: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit renovatie
Maandag 29 maart 2021 van 14.00 – 15.30 uur: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit transformatie
Woensdag 31 maart 2021 van 14.00 – 15.30 uur: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit sloop-nieuwbouw