Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

16-09-2021

De vakgroep Gebiedsontwikkeling van de TU Delft heeft privaat georganiseerde participatie onderzocht, waarbij onder andere gekeken werd naar de drijfveren van private partijen om participatie te organiseren, de kosten en baten, de misverstanden en de valkuilen alsook naar overheidsbetrokkenheid bij private participatie. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een essay met daarin aandachtspunten en overwegingen voor zowel private als publieke partijen die betrokken zijn bij privaat georganiseerde participatie.