Belangrijk bericht over inschrijven voorkeursrecht per 1/1/24

30-11-2023

Voorkeursrechten vallen na inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1.1.2024) niet meer onder de Wkpb. Wel moeten overheden deze nog steeds in de openbare registers inschrijven.

Deze verplichting wordt voortgezet in artikel 16.82a, lid 1 Omgevingswet. Het gaat hier dus om een inschrijfplicht rechtstreeks op grond van de Omgevingswet en niet op grond van de Wkpb. Dit heeft tot gevolg dat deze besluiten niet meer in de BRK-PB maar in de BRK bij het Kadaster worden geregistreerd. Een andere belangrijke wijziging is dat het voorkeursrecht in werking treedt op het moment van inschrijven in de BRK.

Voor een snelle verwerking adviseren we om deze voorkeursrechtbesluiten digitaal bij het Kadaster aan te bieden.

Dit kan met SYVAS (systeem voor het aanbieden van stukken). Voor het gebruik van SYVAS is voor de registratie van overheidsbesluiten een gekwalificeerd persoonsgebonden certificaat nodig. De aanvraag hiervan kan enkele weken in beslag nemen. Om na 1 januari 2024 niet voor verrassingen te komen staan raden wij aan om nu al aan te sluiten op SYVAS.

Meer informatie over de aanmelding voor het elektronisch aanbieden van stukken met SYVAS vindt u hier (Stappen voor aanmelden SYVAS) en op Aanmelden SYVAS. Klik hier voor een voorbeeld van het ‘voorblad voorkeursrechtbeschikking SYVAS’. Naast het digitaal aanbieden is het ook mogelijk om stukken analoog (per post) aan te bieden. Informatie hierover vindt u op de pagina Eisen voor inschrijven van stukken op papier.

Let op: Vergeet niet dat er op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor het aanbieden van stukken in de BRK en het tekenen van de equivalentieverklaring een mandaat moet zijn. Controleer en valideer daarom het huidige mandaatbesluit en actualiseer deze wanneer dit nodig is.

Voor vragen over SYVAS kunt u de vraag-en-antwoord pagina van SYVAS raadplegen.

Meer informatie over de wijzigingen rondom de Omgevingswet leest u terug in de brief die door BZK aan de gemeenten is gestuurd + in de bijlage bij de brief (de transponeringstabel). Deze zijn beiden gepubliceerd bij het IPLO.

Ook op de Kadasterwebsite vindt u informatie over de Omgevingswet, deze zal de komende weken verder worden aangevuld met praktische informatie.