Webinar Startbouwimpuls

15-06-2023

Op dinsdag 20 juni en donderdag 22 juni a.s. organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee webinars over de Startbouwimpuls. De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet.

De digitale sessies zijn bedoeld om medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen te informeren over de regeling Startbouwimpuls. Daarnaast gaat het ministerie in gesprek over het proces om de komende maanden te komen van een eerste, globale inventarisatie van projecten tot de uiteindelijke formele aanvragen en beoordelingen.

Inventarisatie mogelijke projecten

De periode tot en met het zomerreces benut het ministerie om een beter inzicht te krijgen in de totale opgave, het type projecten dat bij de betrokken medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen in beeld is en om het afwegingskader voor de Startbouwimpuls verder aan te scherpen. Daarom vragen wij gemeenten om een globale inventarisatie van projecten aan te leveren die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de impuls. Hiertoe heeft het ministerie een handig format opgesteld dat u hiervoor kunt gebruiken. Tijdens de webinars wordt een nadere toelichting hierop gegeven.

De globale inventarisatie is niet gekoppeld aan de beoordeling. Het gaat om een eerste opsomming van mogelijke projecten. U kunt deze mogelijke projecten in het speciale format tot 21 juli a.s. terugsturen via sbi@minbzk.nl

Daarnaast stelt het ministerie in juli een uitgebreider aanvraagformulier/format ter beschikking dat als basis dient voor de formele aanvragen voor de Startbouwimpuls. Tijdens het webinar wordt u hier verder over geïnformeerd.

Deelnemen aan de webinars

Wilt u deelnemen aan één van de twee webinars over de Startbouwimpuls? Log dan op de dag van uw voorkeur in via één van de onderstaande links:

Webinar dinsdag 20 juni 2023 van 13.00 tot 14.30 uur

Webinar donderdag 22 juni 2023 van 13.00 tot 14.30 uur

Op de hoogte blijven over de Startbouwimpuls?

Wilt u de komende maanden informatie over de Startbouwimpuls ontvangen? Of heeft u vragen. Mail dan naar sbi@minbzk.nl.