Vragen en antwoorden bij handreiking Vpb en het gemeentelijk grondbedrijf

13-12-2015

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft veel gestelde vragen over de handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van een antwoord voorzien.

De vragen en antwoorden gaan over:
- de afbakening
- de quickscan
- de openingsbalans

Meer informatie
Vragen en antwoorden bij de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf (pdf, 14 december 2015)