Voorjaarscongres 28 juni 2017 in Apeldoorn: Transities, trends en ontwikkelingen

28-03-2017

Het voorjaarscongres vindt op woensdag 28 juni 2017 plaats in Apeldoorn. Deze gemeente is deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te nemen van verschillende gebiedsontwikkelingen in het mooie Apeldoorn.

Apeldoorn staat natuurlijk bekend om de prachtige bosrijke omgeving, Paleis het Loo en de Apenheul. Natuur en cultuur gaan hier hand in hand. Tijdens dit congres zult u Apeldoorn beter leren kennen en zien met welke opgaven en onderwerpen de gemeente Apeldoorn bezig is.

In het ochtendprogramma zal de burgemeester van Apeldoorn u welkom heten en zal zowel hij als wethouder Mark Sandmann u meer vertellen over het wel en wee van de gemeente Apeldoorn. Vervolgens zullen de gevolgen van krimp en groei op nationaal niveau worden besproken door Henri de Groot. Emiel Reiding zal daarna uitgebreid ingaan op de visievorming van het Rijk op de Omgevingsvisie. Co Verdaas zal in aansluiting daarop aangeven hoe om te gaan met bestemmingsplannen in relatie tot de nieuwe omgevingswet. Hoe het Rijk denkt over duurzame energietransitie en hoe gemeenten hierop kunnen inspelen hoort u van Meindert Smallenbroek. Nicole Maarsen sluit het ochtendgedeelte af met haar visie hoe investeerders in kunnen spelen op duurzame (stads)ontwikkelingen.

Tijdens het middagprogramma zult u al wandelend projecten in Apeldoorn bezoeken. U kunt de transformatie aanschouwen die Apeldoorn het afgelopen decennium heeft ondergaan, zoals bij het centrum en het onderwijscluster, de herinrichting van de stationsomgeving en de metamorfose van de Kanaaloevers van fabriekscomplexen en bedrijven naar een gewild woongebied. Bovendien zult u de grote opgaven zien waar Apeldoorn voor staat zoals bijvoorbeeld het welbekende maar nu nog leegstaande rijksmonument Centraal Beheer van architect Hertzberger. De transformatie van bestaande industriële terreinen heeft in de crisistijd een grote ontwikkeling doorgemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft de voormalige Zwitsal fabrieken in eigendom en u kunt zien hoe hier een eigentijdse mix van maken, spelen, beleven en wonen ontstaat. Het congres wordt afgesloten met een borrel op Paleis het Loo.