Regiobijeenkomst Zuid-West

07-02-2024

Op woensdag 7 februari jl. was de aftrap van de eerste bijeenkomst van VvG regio Zuid-West. Meer dan 60 enthousiaste deelnemers verzamelden zich voor deze bijeenkomst. Onder de kundige leiding van dagvoorzitter Maarten Sas, voorzitter van het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam, werden de aanwezigen bijgepraat door Jolande de Vries van De Lorijn raadgevers o.g. adviseurs, over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het voorkeursrecht en de gewijzigde onteigeningprocedure onder de Omgevingswet. De inzet van deze instrumenten kan van grote waarde zijn voor het realiseren van diverse woningbouwopgaven.

Het is goed om te zien dat verschillende gemeenten actief bezig zijn met de toepassing van deze instrumenten. Naast het inhoudelijke programma was er ook volop ruimte voor informeel netwerken. Onder het genot van een lokaal Middelburgs abdijbiertje werden ervaringen gedeeld en werden waardevolle nieuwe contacten gelegd.

De regio Zuid-West omvat alle Zeeuwse gemeenten, gemeenten in West-Brabant en gemeenten op Goeree-Overflakkee. Het brede scala aan vertegenwoordigde gemeenten onderstreept het belang en de relevantie van een regionaal netwerk. Al met al was deze eerste – door de Provincie Zeeland en de Vereniging van Grondbedrijven georganiseerde - bijeenkomst van VvG regio Zuid-West een groot succes.

De presentatie van Jolande de Vries is opgenomen en zal beschikbaar worden gesteld voor leden en donateurs van de VvG via de website van de VvG. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om de waardevolle inzichten en actuele informatie (opnieuw) te bekijken. En daarnaast kunnen degenen die niet persoonlijk aanwezig konden zijn, de kennis over het voorkeursrecht en onteigening vergaren op een tijdstip dat hen schikt.