VNG en VvG staken ambtelijk overleg VPB-Grondbedrijven met belastingdienst

05-06-2015

Op 5 juni is het ambtelijke overleg tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Van Grondbedrijven (VvG) over de Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen voor Grondbedrijven, met de belastingdienst gestaakt.

Vanaf medio december heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen deze partijen. De VvG en VNG hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een handreiking voor Grondbedrijven over de vennootschapsbelastingplicht. Dit concept heeft als input gediend voor de gesprekken met de belastingdienst. Tot op heden heeft dit helaas niet geleid tot overeenstemming. Aangezien de belastingdienst tijdens het laatste overleg naar ons inzicht met ingrijpende nieuwe gezichtspunten is gekomen, waarvan de gevolgen voor gemeenten niet zijn te overzien, is ambtelijk besloten het overleg te staken. Gelet op de tijdsdruk voor gemeenten komen wij medio juni met een concept handreiking die de contouren van de belastingplicht van de grondbedrijven schetst.