Verslag voorjaarscongres 2012

13-06-2012

Het voorjaarscongres vond plaats op woensdag 13 juni 2012 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort was deze dag uw gastgemeente waarbij de mogelijkheid werd geboden om kennis te maken met verschillende gebiedsontwikkelingen in de stad.

In het ochtendprogramma stond het thema kansen en tussentijdse oplossingen in de praktijk centraal. Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn gekomen: Hoe staat het ervoor met de woningvraag in Nederland? Waar en in welke sectoren vinden wel ontwikkelingen of verkopen plaats? Hoe staat het ervoor met de afboekingen van vastgoed? Welk beleid is zichtbaar? Welke oplossingen en initiatieven zijn er zichtbaar?

In het middagprogramma werd er een bezoek gebracht aan de gemeente Amersfoort. Amersfoort heeft de afgelopen decennia een metamorfose ondergaan. Niet alleen aan de buitenkant met alle nieuwe wijken, maar ook aan de binnenkant is de stad veranderd en fors gegroeid. In het Centraal Stadsgebied zijn al jaren verschillende bouwactiviteiten gaande. Amersfoort kijkt uit naar de afronding van het Eemplein en het Eemhuis. Met de nodige luister is de oplevering van de Hogeschool Utrecht Amersfoort, de Eemhaven en het Stationsgebied gevierd. En dan zijn er nog de ontwikkelingen in het Oliemolenkwartier, de Wagenwerkplaats en de Spoorzone.

Al die veranderingen in het centrum van Amersfoort en de groei van de stad maken het ontstaan van een Stadshart tot een logische ontwikkeling. Het Stadshart wordt gevormd door die plekken waar de voorzieningen te vinden zijn die je in een stadscentrum normaliter vindt. In vroeger jaren waren die in Amersfoort vooral te vinden in de historische binnenstad, tegenwoordig en in de toekomst zijn die voorzieningen in een groter gebied te vinden: het Stadshart. In het middagprogramma van dit congres bezochten wij een aantal locaties in het Stadshart: Wagenwerkplaats, Eemhaven, Eemplein en Oliemolenkwartier én twee uitbreidingwijken Kattenbroek en Vathorst.
Kortom, het was een geslaagd en interessante congres!
 

Een tweetal publicaties die tijdens het congres aan de orde kwamen kunt u hier nalezen:

Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit

Boek Jos ter Lans