Tien leefregels om een mammoet te temmen

30-09-2013

Risciobeheersing en bijsturing bij grondbedrijven

De vastgoedcrisis heeft gemeentelijke grondbedrijven sterk onder druk gezet. Afgelopen jaren hebben gemeenten ingrijpende maatregelen getroffen om hun risico’s te beheersen en in een aantal geval aanzienlijke verliezen moeten nemen. Veel gehoord is de metafoor van de mammoettanker: het vraagt veel stuurmanskunst de in het verleden ingezette koers bij te sturen – nu we in laag water zijn beland. Bart Teulings kwam bij een aantal grondbedrijven over de vloer en heeft op basis daarvan tien leefregels gedestilleerd om risico’s beheersbaar te houden en vier type interventies om en het financiële resultaat bij te sturen. Lees hier zijn artikel.