Regiobijeenkomst VvG Noord-Holland: Flexibele planvorming in een hoog conjuncturele markt

04-03-2019

Herontwikkeling voormalige gevangenis de Koepel

In de ochtend zullen we een bezoek brengen aan de voormalige gevangenis de Koepel in Haarlem. Deze is op 10 april 2017 door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht aan de gemeente Haarlem die het complex direct doorverkocht aan Stichting Panopticon. Panopticon wil een University College in het gebouw vestigen. Een University College is een (Engelstalige) academische bacheloropleiding. Woningcorporatie Elan Wonen en studentenhuisvester DUWO hebben een deel van de grond van het Koepelcomplex gekocht om 250 studentenwoningen en 100 kleine sociale huurwoningen te bouwen. Om de plannen uit te kunnen voeren is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nadat er een akkoord is over het onderwijsprogramma en het stedenbouwkundige plan, wordt het proces gestart om de gevangenis en de gebouwen eromheen een andere functie te kunnen geven. Dit doet de gemeente samen met de betrokken partijen. We zullen ter plaatse van de voormalige gevangenis door de betrokken procesmanagers worden meegenomen in deze ambitieuze herontwikkelingsplannen en de financiële haalbaarheid van het project. 

Gebiedsontwikkeling Badhuisplein

In de middag zetten we het programma voort in Zandvoort. Aldaar zullen we door de betrokken procesmanagers een toelichting krijgen op de plannen voor de gebiedsontwikkeling rondom het Badhuisplein. Zandvoort wil de vooroorlogse grandeur op het Badhuisplein terugbrengen, geïnspireerd op de historische architectuur van de badplaats. Het plein wordt opnieuw ingericht om zo een aantrekkelijke verbinding tussen het dorp en de boulevards te creëren met horeca, winkels en woningen. Met de ontwikkeling van het Badhuisplein krijgt de economische en toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort een nieuwe impuls. Zowel het dorp als de boulevard zullen profiteren dankzij een doordachte, kwalitatief goede aanvulling op het bestaande aanbod van wonen, werken en winkelen (met aandacht voor parkeren). In 2020 wordt gestart met de gefaseerde uitvoering van de herinrichting. Ontwikkelingsmaatschappij Venster aan Zee is voor een deel eigenaar van het Badhuisplein. Ook Holland Casino bezit een deel van de grond. Daarom is gekozen voor ontwikkeling van het plein in afzonderlijke fasen. Deze middag zal deelnemers duidelijk maken hoe door een fasegewijze ontwikkeling goed een integrale ontwikkeling kan worden nagestreefd en krijgen we inzicht in de financiële haalbaarheid. We sluiten deze leerzame dag graag samen met u af onder het genot van een drankje in een strandtent aan zee.

Inschrijving

Indien u de bijeenkomst wenst bij te wonen, wordt u verzocht zich vóór vrijdag 10 mei 2019 aan te melden. U kunt uw aanmelding uitsluitend aankondigen door een e-mail te sturen naar MailboxVVG@zaanstad.nl onder vermelding van uw naam, postadres, emailadres en de gemeente/organisatie waarvoor uw werkzaam bent en het aantal deelnemers. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. Aan dit congres kunnen maximaal 60 personen deelnemen. Gemeenten uit de regio hebben voorrang. De datum van aanmelding is vervolgens leidend. Wij raden u daarom aan zo spoedig mogelijk uw deelname kenbaar te maken. Voor nadere informatie: Maurice Kessels (gemeente Amsterdam), tel. 06-52513803 en e-mail m.kessels@amsterdam.nl of Ben Willem Boswijk (gemeente Zaanstad), tel. 0652647024, b.boswijk@zaanstad.nl

Namens het bestuur van de regio Noord-Holland heten wij u van harte welkom.

Miriam Bruijn

Ben-Willem Boswijk

Maurice Kessels