Handreiking Vpb en gemeentelijke grondbedrijven

05-11-2015

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft de handreiking over vennootschapsbelasting en gemeentelijke grondbedrijven opgesteld.

Het doel van de handreiking is de gemeentelijke grondbedrijven te ondersteunen bij de implementatie van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Deze wet vindt vanaf 1 januari 2016 toepassing.

Handreiking
De handreiking biedt een kader waarmee de grondbedrijven hun fiscale positie vanaf 2016 kunnen vaststellen. Aan de orde komen onder andere:

  • Afbakening van activiteiten en vermogensetikettering
  • Criteria voor het drijven van een onderneming
  • De start en het einde van de onderneming
  • De openingsbalans
  • Samenwerkingsverbanden
  • Toezicht

Resultaten VNG en VvG
De VNG en Vereniging van Grondbedrijven hebben in het overleg met de Belastingdienst belangrijke resultaten geboekt over:

  • de afbakening van de onderneming
  • de te hanteren disconteringsvoet bij het bepalen van de waarde in het economisch verkeer van lopende projecten voor de openingsbalans (als sprake is van een onderneming)

Het voornemen is om onredelijke uitkomsten nog in beeld te brengen en daarover met de Belastingdienst te overleggen. Zie paragraaf 7.3 van de handreiking.

Meer informatie
Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijke grondbedrijf (SVLO, november 2015)