Beleidsadviseur bouwregelgeving bij de VNG

22-12-2021

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen we door voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen op de agenda te zetten en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. Wij helpen gemeenten bij het maken van hun beleid en behartigen hun belangen bij de rijksoverheid en andere stakeholders. Het VNG-Bureau heeft adviseurs op alle beleidsterreinen die voor gemeenten belangrijk zijn. Het team Leefomgeving bestaat uit ongeveer 20 medewerkers die kennis hebben van het fysiek domein. Dit team is op zoek naar:

Beleidsadviseur bouwregelgeving

18 uur per week, tijdelijk voor 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging

Wat ga je doen?
We leven in land waarin elke vierkante meter een bestemming heeft. En daar komen opgaven bij die opnieuw een beslag gaan leggen op onze ruimtelijke omgeving: wonen, opwek duurzame energie en de aanpassing op de klimaatverandering. Op het grensvlak van die opgaven en wat de natuur nodig heeft, liggen bestuurlijke keuzes, ook op lokaal niveau. Als we ook in de toekomst een goede economie en een plezierig leefbaar land willen, dan moeten we anders denken en doen in de ruimtelijke indeling. Deze ontwikkelingen leiden tot andere eisen en manieren van bouwen. De bouwregelgeving is voortdurend in ontwikkeling.

Ontwikkelingen waarbij de nieuwe collega zal worden betrokken
- Wijzigingen in de bouwregelgeving, met name het komende Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Het inhoudelijk voorbereiden van de impact van de wijzigingen in de regels. Zoals de implementatie van de ‘Fit for 55’-plannen vanuit de EU (verduurzaming bestaande gebouwvoorraad).
- Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb): de afronding van de wet- en regelgeving voor gevolgklasse 1, het samen met ons implementatieteam Wkb trekken van conclusies uit proefprojecten en bevorderen van de implementatie van de wet bij gemeenten en omgevingsdiensten.
- Beoordelen van initiatieven in de bouw vanuit overheid, markt, onderzoekers en instituten. Denk aan een actieplan, routekaart of een samenwerkingsverklaring. Bijvoorbeeld over asbestdaken, lood in drinkwater, schoon en emissieloos bouwen, verzakkende funderingen.
- Het verbinden en ondersteunen van gemeenten op bouwzaken via onze contactgroep bouw en het ambtelijk netwerk van gemeenten.
- Impact van grotere opgaven op de bouwpraktijk van vergunningen, toezicht en handhaving VTH alsook op het maatschappelijk vastgoed. Het volgen van de vakinhoudelijke ontwikkelingen zoals BENG/passief bouwen, circulair bouwen, bijzondere woonvormen, APK gebouwen.
Het exacte takenpakket hangt ook af van de kennis en ervaring van onze nieuwe collega.
We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich ook niet altijd goed laat plannen. Ons werk kent vele facetten, zo zit je bijvoorbeeld ’s ochtends aan tafel bij het ministerie om afspraken over de verduurzaming van publieksgebouwen te maken, waarna je begint met schrijven van een annotatie voor een bestuurlijk overleg waar je directeur naar toe gaat. Plots krijgt je een appje van je collega van communicatie met daarin mediavragen over brandonveilige gevels, die voor het eind van de dag beantwoord moeten worden.
Gelijk bel je in je gemeentelijk netwerk om navraag op het terrein van VTH of maatschappelijk vastgoed of zet je vragen uit bij Vereniging Bouw- en Woningtoezicht / Brandweer Nederland om zo de antwoorden te krijgen. Je spart met een gemeenteambtenaar over de antwoorden en plant een toekomstig werkbezoek om zo gevoel te houden bij de gemeentelijke praktijk. Samen met je communicatiecollega formuleer je de definitieve antwoorden. Als de vragen weg zijn praat je nog even na met een collega om vervolgens de annotatie naar de directeur te versturen.
Daarom moet je stevig in je schoenen staan, snel kunnen schakelen, van aanpakken weten en de nodige flexibiliteit hebben om te zorgen dat er een goede balans is in je werk. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en veel ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag verder invult. Daar tegenover staat dat je verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant bent over je aanpak en resultaten.

Gevraagde kennis en vaardigheden
- Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
- Je hebt enkele jaren ervaring met het werken bij of voor gemeenten op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving bouw.
- Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in genoemde dossiers.
- Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, je kan makkelijk opereren en samenwerken in verschillende netwerken (departementen, belangenorganisaties, gemeenten), zowel ambtelijk als bestuurlijk.
- Je kunt wat bij gemeenten leeft vertalen naar een VNG-inzet.
- Je kunt ontspannen omgaan met een grotendeels van buitenaf bepaalde agenda en ondertussen het overzicht houden en prioriteren op basis van gemeentelijke wensen en onze eigen agenda.
- Je kunt goed schakelen tussen abstracte en algemene discussies enerzijds en concrete oplossingen en praktische adviezen anderzijds.
- Je werkt zelfstandig, maar ook in wisselende teamsamenstellingen.

Wat bieden wij je?
Onze voorkeur gaat, gezien de tijdelijke aard van de functie, uit naar een detachering vanuit een gemeente. Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie. Een andere optie is inhuur van een zzp’er, via een bureau, of detachering vanuit een andere organisatie. Wij verwachten dat de werkzaamheden minimaal de helft van de tijd vanuit ons kantoor in Den Haag worden verricht, als de coronamaatregelen dit toelaten.

Voor informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Andrew Wiersma. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-38690186.
Wil je solliciteren, mail dan je persoonlijke motivatie en cv uiterlijk 23 januari 2022 naar werken@vng.nl.