Woensdag 2/11/2022: de dag van ons Najaarscongres en de dag dat de Raad van Sta­te uit­spraak doet over Por­thos

02-11-2022

Om 10.00 uur starten we met ons Najaarscongres in de Reehorst in Ede. En tien minuten later doet de Raad van State uitpraak over Porthos. Een in velerlei opzichten dus een spannende dag. 

Deze uitspraak gaat over de zogenoemde bouwvrijstelling (stikstofuitstoot hoeft tijdens de bouwfase niet meer afzonderlijk te worden onderzocht en beoordeeld).

Openbaarmakingszitting en livestream

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op een openbare zitting, die om 10.10 uur start. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Bart Jan van Ettekoven, leest de beslissing voor en licht kort enkele overwegingen toe die tot de uitspraak hebben geleid. U kunt de openbaarmakingszitting via een livestream volgen.