Werken aan opgaven in de wijk

07-12-2020

In deze publicatie van Platform31 is de werkwijze van vier gemeenten onderzocht, hoe zij zijn gekomen tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven, welke organisatievormen zij hebben ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom, en in hoeverre een gebiedsgerichte aanpak een antwoord is op meerdere opgaven. Ook worden er voorbeelden gegeven en staan er geleerde lessen en aanbevelingen in deze publicatie.