Uitstel invoering omgevingswet

14-10-2022

Vandaag maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de invoering van de Omgevingswet met 6 maanden wordt uitgesteld. De minister zal een nieuw ontwerpbesluit met 1 juli 2023 als inwerkingtredingsdatum bij beide Kamers voorhangen waarbij bij de parlementaire behandeling de uitkomsten van het testen betrokken moeten kunnen worden.