Monitor volkshuisvestelijke prioriteiten 2021

24-10-2022

De Autoriteit Woningcorporarties laat in deze monitor zien in hoeverre de voortgang op de volkshuisvestelijke prioriteiten 2021 - 2025 in beeld te brengen is met beschikbare en meetbare data.

Hierbij zijn Aedes, Woonbond, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten betrokken. De huidige monitor is een actualisatie van een eerdere verkenning.