Webinar kostenverhaal en financiƫle bijdragen Omgevingswet

10-10-2022

In verband met de publicatie van de Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet organiseren het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven (VVG) aankomende donderdag een interactief webinar van 13.00 - 15.00 uur. Het webinar wordt opgenomen en is na afloop terug te kijken.

Mede aan de hand van voorbeeldregels voor in het omgevingsplan wordt duidelijk wat de aandachtspunten zijn in de nieuwe regelgeving rondom kostenverhaal en financiële bijdragen en wat u minimaal te doen heeft voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarna.

Programma

Het programma bestaat uit 2 delen:

Deel 1: 13.00 uur – 13.45 uur

Hierin behandelen we aandachtspunten in de nieuwe regelgeving voor kostenverhaal en afdwingbare financiële bijdrage. De nadruk ligt hierbij op zaken waar in de praktijk vragen over zijn. De sessie schetst geen totaalplaatje, zie daarvoor de Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet.

Deel 1: 14.00 uur – 14.45 uur (uitloop tot 15.00 uur)

In dit deel geven we voorbeelden van kostenverhaalregels in het omgevingsplan. Tevens gaan we in op aandachtspunten voor kostenverhaal en financiële bijdragen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Er is ruimte om vragen te stellen.

Sprekers

Niek van der Heiden, beleidsmedewerker kostenverhaal, ministerie van BZK
Constantijn Hageman, wetgevingsjurist, ministerie van BZK

Niveau en voorbereiding

Basiskennis van kostenverhaal onder huidige wetgeving en de Omgevingswet is wenselijk. Bekijk bijvoorbeeld deel 1 van Tweedelig webinar Grondbeleidsinstrumentarium of lees/scan de Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet.