Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

01-02-2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) schrijft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat hij wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. 

De komende weken wordt bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden. Zodra dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarover kan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk.