Wat verandert er bij kostenverhaal gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet

30-11-2021

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Geen exploitatieplan meer maar publiekrechtelijk kostenverhaal in omgevingsplan, het projectbesluit of de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit; geen plicht tot jaarlijkse actualisatie en geen gebruik term grondexploitatie
- Publiekrechtelijk kostenverhaal voor gebiedsontwikkeling met én zonder tijdvak
- Publiekrechtelijk kostenverhaal met tijdvak voor Rijk, provincie en gemeente
- Het bevoegd gezag bepaalt de regels over de eindafrekening en verdeling kosten
- Daadwerkelijk kostenverhaal via kostenverhaalsbeschikking
- Intergemeentelijke kostenverhaalsgebied niet meer mogelijk