Van wie zijn de nieuwbouwwoningen?

08-12-2021

Het Kadaster heeft In opdracht van Aedes een onderzoek gedaan naar het aandeel van woningcorporaties in de nieuwbouw die tussen 2017 en 2020 is gebouwd.