Uitnodiging bijeenkomst handreiking over Didam

01-11-2022

De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak ‘Didam’ is bijna een jaar oud. De hoogste civiele rechter bepaalde toen dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moet bieden aan mogelijke gegadigden om mee te dingen. Het arrest roept nog steeds veel vragen op, zowel bij gemeenten als marktpartijen. In de huidige markt zijn alle partijen erbij gebaat om vertraging door het arrest te voorkomen en daarmee de woningbouwproductie op peil te houden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, NEPROM en VNG/VvG hebben een handreiking uitgebracht, geschreven door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman van het Instituut voor Bouwrecht, over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. Graag nodigen we u uit bij het event aanwezig te zijn.  

Naast een toelichting op het implementeren van het arrest komt ook de meest recente jurisprudentie naar aanleiding van het Didam-arrest die middag aan bod. De toepassing van het leerstuk in de praktijk komt verder aan bod in een (panel)discussie. 

Er is voldoende ruimte voor discussie tijdens de bijeenkomst. Het aantal plaatsen in de zaal is niet onbeperkt dus we raden u aan zich snel in te schrijven!

 

Programma

13.15 uur opening door drs. A.A. (Adrian) Los (voorzitter VvG/directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden)

13.30 uur – 14.30 uur presentatie handreiking door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman (senior wetenschappelijk medewerker publiekrecht Instituut voor Bouwrecht/hoogleraar bouwrecht RuG)

14.30 – 15.15 uur actualiteiten jurisprudentie door mr. M. (Manfred) Fokkema (advocaat bij Infense advocaten)

15.15 – 15.30 uur pauze

15.30 – 16.15 uur paneldiscussie onder leiding van drs. ing. J. (Jan) Fokkema (directeur NEPROM). Deelnemers: Reint-Jan Auwema (projectontwikkelaar bij Van Wijnen), Rachel van Houwelingen (afdelingshoofd Ontwikkelen en Realiseren van de directie Woningbouw van BZK) en Martine Bos (adjunct-directeur Grond en Ontwikkeling bij de gemeente Amsterdam)

16.30 uur  sluiting door Jan Fokkema

Aansluitend borrel

 

Datum: dinsdag 22 november 2022

Locatie: Mauritskazerne in Ede (Nieuwe Kazernelaan 2)