Terugkijken tweedelig webinar Grondbeleidsinstrumentarium

17-02-2022

Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij gebiedsontwikkeling? Hoe kan via onteigening worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven? Deze en andere vragen kwamen aan bod in dit tweedelig webinar. Deel 1 gaat over het kostenverhaal en financiële bijdragen. Deel 2 over onteigening, voorkeursrecht en nadeelcompensatie.

In het eerste deel gaat het over kostenverhaal en finaciele bijdragen. Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij gebiedsontwikkeling? Welke kosten kunt u na de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer verhalen en welke juist wel? 

Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving- Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet, interviewde Hendrik van Sandick (adviseur grondbeleid en auteur handreikingen grondeigendom), Niek van der Heiden (beleidsmedewerker kostenverhaal en financiële bijdragen bij BZK) en Constantijn Hageman, (wetgevingsjurist aanvullingswet en – besluit grondeigendom bij BZK) over kostenverhaal en financiele bijdragen.

In het tweede deel zaten Hendrik van Sandick en Leo Nooteboom (senior beleidsmedewerker bij BZK) aan tafel en besprak Sarah Ros met hen onder andere hoe via onteigening kan worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven en wat er verandert met de Omgevingswet op het gebied van nadeelcompensatie alsook hoe een voorkeursrecht te vestigen.