Hoe gaan we om met stadslogistiek?

16-12-2020

Het GNMI en Topsector Logistiek hebben een bijeenkomst georganiseerd over de toename van e-commerce, verduurzaming en de groei van steden en de invloed daarvan op de logistieke stromen binnen steden. Hieruit bleek dat gemeenten bezig zijn met het ruimtelijk inpassen van stedelijke logistiek, maar ook dat er veel vragen zijn over het omgaan met initiatiefnemers en het bundelen van logistieke stromen. Daarom wordt gewerkt aan een geactualiseerde handreiking voor stedelijke logistiek waarin ook aandacht zal zijn voor de ontwikkelingen van hubs. Deze zal in het voorjaar van 2021 verschijnen. Verder worden de gemeentelijke beleidsvisies in kaart gebracht en organiseert het GNMI met de Topsector Logistiek een klankbordgroep van gemeenten voor kennisdeling en onderlinge afstemming met het oog op de invoering van de nul-emissiezones stadslogistiek.