Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies

12-12-2022

Het ruimtelijk startpakket is vandaag naar de twaalf provincies verstuurd. Eind volgend jaar gaan het Rijk en de provincies bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Deze afspraken vormen de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024. 

De VNG heeft gemeenten opgeroepen om proactief contact op te nemen met provincies en/of NOVEX-gebied en hierbij alle benodigde disciplines te betrekken en adviseert om de eigen organisatie voor te bereiden op multidisciplinaire samenwerking in gebiedsprocessen, voor zover dit nog niet is opgepakt. Verder heeft de VNG, samen met IPO en UvW, een handreiking geschreven om provincies op weg te helpen met regionale uitwerking in gebiedsprocessen.