Atlas van de Regio

11-11-2020

De Atlas van de Regio van het PBL is een interactieve kaartviewer die door middel van thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven laat zien. Naast kaarten die de huidige ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen. Met de huidige opgaven waar Nederland voor staat kunnen deze kaarten inzicht geven.

De thematische kaarten zijn op verschillende schaalniveaus te bekijken en te combineren. De kaarten zijn openbaar en mogen worden gebruikt voor beleidsstukken, onderzoek en rapportages, mits met de juiste bronvermelding.