Lagere grondprijzen geen optie voor snellere woningbouw

31-08-2020

Gemeenten moeten marktconforme grondprijzen hanteren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van staatssteun (een uitzondering wordt bijvoorbeeld gemaakt voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk).

De woningbouw moet versnellen. In dit kader wordt vaak de vraag gesteld of lagere gemeentelijke grondprijzen zouden leiden tot lagere woningprijzen. De VNG heeft daarom opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat het gevaar niet zo zeer zit in te hoge, maar in te lage grondprijzen.