Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020

Eenmalig kunnen gemeenten de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning. Met deze regeling vermindert de CO2-uitstoot en verlagen woonlasten.