Tweede tranche van de woningbouwimpuls

28-10-2020

Gemeenten kunnen tot en met 23 november 2020 (23:59 uur) een aanvraag indienen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls via mijn.rvo.nl. Het budget voor de tweede tranche is vastgesteld op € 225 miljoen.

Indien uw gemeente de aanvraag vóór 16 november 2020 indient, wordt uw aanvraag (en bijlagen) op volledigheid getoetst en krijgt uw gemeente hierover tijdig (uiterlijk 19 november 2020) een terugkoppeling. Gemeenten hebben tot de sluiting van het aanvraagloket de mogelijkheid om hun aanvraag te wijzigen of aan te vullen.

Heeft u inhoudelijke vragen over uw aanvraag? Stuur dan een mail naar wbi@rvo.nl. De gestelde vragen die van toepassing kunnen zijn voor andere gemeenten worden gepubliceerd in het document “Vragen tweede tranche woningbouwimpuls” die wekelijks zal worden geüpdatet.