Ontzorging kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed

27-10-2020

In de de Regeling voor de ontzorging van kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed, die op 30 september 2020 is gepubliceerd, staat een steunmaatregel voor kleine eigenaren voor de verduurzamingsopgave. Van deze maatregel kunnen sportbedrijven (gelieerd aan gemeente), schoolbesturen, zorg- en cultuurinstellingen en dorps- en buurthuizen én gemeenten met minder dan 25.000 inwoners gebruik maken. Hiertoe wordt bij elke provincie een ontzorgingsloket ingericht en per provincie is 2 miljoen euro beschikbaar.

Provincies kunnen tot 13 november 2020 eenmalig een aanvraag indienen en het bedrag moet uiterlijk 1 januari 2024 zijn besteed.