Reminder mini-enquête tussentijdse winstneming: graag uiterlijk vrijdag 15 april 2022 reactie

12-04-2022

Deze enquête is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse winstnemingen die nu in de actieve grondexploitaties bij gemeenten genomen zijn en van de risico's die er zijn door deze tussentijdse winstneming.

Indien de uitkomsten van de enquête daar aanleiding voor geven, dan zullen we deze gebruiken voor de gesprekken die wij met de commissie BBV voeren voor een eventuele wijziging van de POC methode. Vandaar dat wij u verzoeken om uiterlijk aankomende vrijdag 15 april a.s. de enquête toe te sturen naar chantal.vanrooijen@vng.nl.

Veel respons is waardevol en wordt zeer gewaardeerd!