Reactie VvG op Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid

22-06-2023

De afgelopen periode hielp de Vereniging van Grondbedrijven, samen met haar leden, via verschillende kanalen mee bij de totstandkoming van de Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid. Verbetering van het instrumentarium is hard nodig om de ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren en we zijn blij dat de minister dit na vele jaren van stilstand weer aandacht geeft.

De brief biedt een gedegen analyse, schetst een proactieve rol voor gemeenten en is een opmaat naar instrumentele en structurele verbeteringen. Het is belangrijk dat het Rijk haar rol ook bij het grondbeleid heeft herpakt en we hopen op een spoedige realisatie van de aangekondigde maatregelen. De VvG staat paraat om ook hieraan bij te dragen. Onze inschatting is wel dat gemeenten, alvorens te besluiten tot een actievere rol op de grondmarkt, behoefte hebben aan een verbeterd instrumentarium.