Rapportage: regie over volkshuisvesting

10-11-2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft veertien wetenschappers gevraagd om hun visie op de regie op volkshuisvesting: hoe voer je goede regie en wat is daarvoor nodig?

Het heeft geresulteerd in zes beschouwingen op verschillende thema’s. Deze thema's zijn in samenwerking met Binnenlands Bestuur gebundeld in deze nieuwe publicatie ‘Regie over volkshuisvesting’.