Hoe ziet Nederland eruit in 2050?

28-11-2023

Er verandert veel in Nederland en in de wereld om ons heen. We staan voor grote opgaven die in de toekomst allemaal om meer ruimte vragen. Maar ruimte is schaars en we moeten keuzes maken waar, hoe en waaraan we ruimte bieden.

Iedereen kan via www.ruimteraadpleging.nl advies geven over de inrichting van Nederland. In deze raadpleging gaat het om waarden en principes bij het verdelen van de ruimte en door mee te doen kunt u aangeven wat u belangrijk vindt en waaraan u meer of juist minder ruimte wil geven. Dit kan tot en met 1 januari 2024.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.