Grondbeleid en kavels meer inzetten voor woonvariaties senioren?

14-10-2021

Waar zijn ze nog te vinden: ontwikkellocaties in dorp en stad. De meest ideale plekken voor senioren zijn vaak al bezet. Tal van initiatieven concurreren met elkaar om een plek. Gaat de locatie naar de hoogste bieder, de eerste bieder of het project met het meeste draagvlak? Wie legt deze complexe puzzel? Gemeenten hebben een sleutelrol: zij kunnen initiatiefnemers randvoorwaarden bij locatieontwikkelingen meegeven.

Platform31 ontwikkelt een masterclass over grondbeleid voor woonvarianten senioren. Durft uw gemeente het aan om een toekomstbestendig, maatschappelijk grondbeleid te voeren? Doe met ons mee en vul deze vragenlijst in voor onderwerpen die er voor u toe doen.