Voortgang verduurzamen maatschappelijk vastgoed in beeld

11-10-2021

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is herijking van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed en het opstellen van een voortgangsrapportage in 2022. Daarom zijn ter voorbereiding hierop een nulmeting en een onderzoek over monitoring uitgevoerd.