Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

23-02-2021

De VNG ontwikkelt voor gemeenten een Datavoorziening Gebouwde Omgeving Energietransitie (DEGO). Dit is een gebruiksvriendelijke dataverkenner om gemeenten te helpen bij het opstellen van de transitievisie warmte of het wijkuitvoeringsplan aardgasvrijewijken. Wilt u weten wat de energielabels van gebouwen in uw gemeente zijn? Of wat de financiële ruimte is van bewoners om te verduurzamen in een bepaalde wijk in uw gemeente? Dan kunt u DEGO gebruiken om hier achter te komen.

Het Kennisnetwerk Data & Smart Society organiseert drie online demonstraties van DEGO:

donderdag 8 april 2021
donderdag 3 juni 2021
donderdag 9 september 2021