Regeling huisvesting aandachtsgroepen

12-10-2021

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt 50 miljoen euro beschikbaar om het aanbod voor aandachtsgroepen op de woningmarkt te vergroten (bijv. huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers). Gemeenten kunnen vanaf donderdag 28 oktober 2021 een aanvraag indienen en eind 2021 wordt bekend welke projecten een toekenning krijgen.