Kamerbrief over de wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten

17-02-2021

In deze Kamerbrief wordt aangegeven hoe invulling is gegeven aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten en het resultaat van het onderzoek gedeeld.

De Kamer wordt geinformeerd over de maatregelen die een gemeente kan treffen om de woningbouw zo snel mogelijk tot realisatie te laten komen nadat de woonbestemming is gevestigd en er worden voorbeelden gegeven hoe gemeenten in de praktijk gebruik maken van de mogelijkheden.