Kamerbrief over onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

17-02-2021

In deze Kamerbrief staan de resultaten van het onderzoek naar de voor- en nadelen van verplichte stedelijke herverkaveling over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.