Ruimtelijke dynamiek in wonen en werken – een synthese van onderzoek naar continuïteit en verandering

21-04-2021

Edwin Buitelaar (Planbureau voor de leefomgeving en Universiteit Utrecht), Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Martijn van den Hurk (Universiteit Utrecht) hebben geïnventariseerd wat er uit onderzoek al bekend is over ruimtelijke veranderingen in wonen en werken. Uit deze studie blijkt dat er op sommige vlakken veel kennis is opgedaan of wordt ontwikkeld maar dat er op andere gebieden (bijvoorbeeld circulaire economie) nog veel kennis moet worden opgedaan.