Daadkracht en drang: een onderzoek naar manieren om verstedelijking duurzaam te bekostigen

15-04-2021

Tom Daamen en Simon van Zoest van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling hebben zich verdiept in de bekostiging van de aanleg van openbaar vervoer in een internationale context. Zij komen tot zes concrete inzichten en drie belangrijke aanbevelingen voor de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingspraktijk.