Rol nemen, ruimte geven

11-05-2021

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gekeken naar de interbestuurlijke samenwerking tussen rijksoverheid en de decentrale overheden. Vandaag is het rapport "Rol nemen, ruimte geven" van de ROB hierover verschenen. Uit dit onderzoek blijkt dat een gelijkwaardige samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op het gebied van de opgaven waar we nu voor staan vooralsnog niet goed mogelijk is om verschillende oorzaken (onduidelijke verwachtingen over en weer, schotten tussen departementen en weinig kennis bij het Rijk van wat er speelt in de regio).

Op 3 juni 2021 tussen 13.00 en 14.00 uur organiseert het ROB een webinar advies Rol nemen, ruimte geven. Klik hier voor meer informatie over dit webinar.