Meer weten over transitietrajecten voor maatschappelijke vraagstukken?

12-04-2021

Stichting De Bouwcampus is een netwerkorganisatie zonder winstoogmerk die partijen probeert met elkaar te verbinden en transities aan te jagen door kennis, kunde en ervaring te bundelen.

De Bouwcampus jaagt transities aan binnen drie complexe, urgente maatschappelijke opgaven: vervanging & renovatie infrastructuur, verduurzaming gebouwen & omgeving, herinrichting stedelijke ondergrond.